Duivendrechtsekade 85
1096 AJ Amsterdam
The Netherlands

T +31 (0)20 6937333
M +31 (0)6 52667894
F +31 (0)20 6690314

Privacy Statement

HIDIT respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website. U kunt deze website
anoniem bezoeken. Bij bezoek aan deze website zal HIDIT, met inachtneming
van hetgeen hierna is bepaald, geen gegevens van u verzamelen en/of op enigerlei wijze
verwerken.

Wanneer u deze website bezoekt, wordt het IP-adres vastgelegd met behulp van een
zogenaamde statistic server. Deze server genereert gegevens die anoniem worden verwerkt en
alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt.

Indien u persoonlijke gegevens invult, behandelt HIDIT deze informatie vertrouwelijk. We
gebruiken uw gegevens om aan u de voor u gevraagde en relevante informatie te verstrekken.
Wij verstrekken deze informatie alleen aan derden die wij hebben ingeschakeld om u van de
door u gevraagde informatie te kunnen voorzien. Door uw gegevens in te voeren gaat u
hiermee akkoord.

Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op deze
website kunnen worden bezocht.
HIDIT behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Het is
daarom aan te raden deze privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u van deze
wijzigingen op de hoogte bent.

Copyright
Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van HIDIT
worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, het bekijken daarvan op een
enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet
bedrijfsmatig gebruik.

Aansprakelijkheid
Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. HIDIT aanvaardt
geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop verstrekte
informatie.